Resim Çizme Testleri

Resim Çizme Testleri

Resim çizme testleri başlangıçta çocukların zihinsel yetilerini anlamak için geliştirilmekle beraber, zaman içerisinde daha projektif amaçlar için kullanılır olmuşlardır. Psikometrik bir ölçüm yapmak yerine, çocukların duygusal dünyalarını anlamak ve klinik görüşmelere katkı sağlama hedeflenmektedir. Sıklıkla kullanılan bazı resim çizme testleri şunlardır:

  • Bir İnsan Çiz Testi: Çocuktan, iki farklı cinsiyette çocuk ve bir de kendisini çizmesi istenilmektedir. Çizimlere ve sonrasındaki anlatımlara bakılarak, çocuğun kişiliği, tutumları ve başkalarıyla olan ilişkilerini anlamaya yarar sağlamaktadır.
  • Aile Çiz Testi: Çocuktan ailesini çizmesi istenilmektedir. Bu çizimin aile içi ilişkiler, çocuğun ailesine karşı bakış açısı hakkında bilgi vereceği düşünülmektedir.
  • Kinetik Aile Çizim Testi: Çocuktan aile bireylerini bir eylem içerisinde çizmesi istenilmektedir. Yine Aile Çiz testindeki gibi, aile üyelerinin konumları ve birlikteliği hakkında bilgi vereceği düşünülmektedir.
  • Hayvan Ailesi Testi: Çocuktan aile bireylerini birer hayvan olarak düşünmeleri ve çizmeleri istenilmektedir. Bu test içerisinde çocuğun yaptığı hayvan atıfları ve bu hayvanın çocuğun algısında nasıl olduğu üzerinde durulmaktadır.