Grup Terapisi

Grup Terapisi

Bir psikoterapistin önderliğinde bir araya gelen danışanların ortak bir tema üzerinde çalıştığı terapi yöntemidir. Çocuk ve gençlerde genellikle sosyal fobi, kaygı, korku, depresyon gibi konular çalışılmaktadır. Grup terapisinde kendileriyle benzer sorunları yaşayan akranlarıyla bu süreci paylaşmak onlara hem yalnız olmadıklarını hissettirmekte hem de sorunlarının çözümleneceğine dair umut aşılamaktadır.

Çocuk ve gençler ile çalışırken grup terapisinin bireysel terapi yöntemlerine göre tercih edildiği durumlar çoğunlukla sosyal ilişkilere ve etkili iletişim yollarına odaklanılması gereken vakalardır. Özellikle utangaçlık, içe kapanıklık, yalnızlık hissi ve akran ilişkilerinde zorbalık gibi konular sıklıkla grup terapisi ile problem çözme becerileri çalışılmaktadır.