Dil Konuşma Terapisi

Dil Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisi; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluğu olan her yaştan bireye sağaltım ve/veya danışmanlık hizmetlerinin verilmesini içermektedir. Bu hizmetler bireysel olarak veya grup ortamında, yüz yüze veya çevrimiçi (online) olarak sürdürülebilir.

Dil ve konuşma terapisi alanında temel hedef bireyin iletişim yeterliliklerini, mevcut potansiyeli dahilinde en üst düzeye çıkarmaktır. Bu amaçla geliştirilmiş sayısız yaklaşım bulunmaktadır ve bu noktada en uygun yaklaşımı belirleyebilmek dil ve konuşma terapistinin yapacağı değerlendirmede birey ve durumu hakkında sağlıklı bilgi elde etmesine ve kanıta dayalı uygulamalar çerçevesinde vereceği kararlara bağlıdır.

Çeşitli sendromlara bağlı olarak ortaya çıkan bozukluklarda yıllara yayılan bir terapi süreci söz konusu olabildiği gibi özellikle ses bozuklukları alanında bir veya birkaç seans devam eden terapi biçimleri de olasıdır.

Dil ve konuşma terapisi çerçevesinde hizmet sunulan bazı durumlar:

 • Otizm
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Zihinsel Yetersizliğe Bağlı Dil ve Konuşma Sorunları
 • Down Sendromu ve çeşitli sendromlar
 • Yarık dudak damak
 • Kekemelik
 • Hızlı-Bozuk Konuşma
 • Konuşma sesi bozuklukları (Artikülasyon ve fonoloji bozukluklar)
 • Apraksi
 • Dizarti
 • Afazi
 • Ses Bozuklukları
 • Yutma Bozuklukları (Disfaji)