Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Ruhsal rahatsızlıkların ve psikolojik sorunların insanların yaşadıkları olaylardan değil o olayları algılama biçimlerinden kaynaklandığını savunan bilişsel-davranışçı kuram üzerinde şekillenmiş olan bir terapi modelidir. Dünya çapında çocuk, ergen ve yetişkinler ile çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu modele göre; yaşanan olaylar, düşünceler, duygular, fiziksel semptomlar ve davranışlar sürekli birbirleriyle etkileşim halinde oldukları bir döngüyü oluşturmaktadır.

Bilişsel davranışçı terapi genellikle 8-16 seans içinde sonuçlanmakta ve seanslar yaklaşık olarak 50 dk sürmektedir. Bireylerin kendileriyle ilgili olumsuz inançlarını, varsayımlarını ve düşüncelerini; alternatif düşünme sistemleriyle değiştirmek üzere farklı davranış biçimlerini deneyimlemelerini sağlamaktadır. Böylelikle olumsuz veya işlevselliği olmayan duygu ve davranışların ortaya çıkmasına yol açan döngüleri kırmayı hedeflemektedir. Bu süreçte baş etme ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Genellikle 7 yaş ve üstüne uygulanmaktadır.