Duyu Bütünleme Terapisi ve Ergoterapi

Duyu Bütünleme Terapisi ve Ergoterapi

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamaktır. Çocuklarda Ergoterapi, çocuğun kendine bakım, okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerilerini geliştirerek toplumsal rolünü yerine getirmesini hedefler.

Hangi çocuklar Ergoterapiye yönlendirilebilir?

 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Down Sendromu
 • Serabral Palsi
 • Duyu Bütünleme Bozuklukları
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Bilişsel Bozukluklar
 • Davranışsal Problemler
 • İnce Motor ve Kaba MotorProblemleri
 • Yeme Bozukluğu
 • Gelişim Geriliği
 • Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu
 • Mental Retardasyon

Duyu Bütünleme Nedir?

Her gün çevreden gelen uyarıları deneyimleriz ve duyusal bilgileri yorumlarız. Duyu bütünleme, kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duyusal bilgileri organize eden, uygun şekilde kullanmayı mümkün kılan nörolojik bir işlem olarak tanımlanmıştır. Çevreden gelen uyarıları algılamamızı sağlayan ve bu uyarılara adaptif cevap vermemize neden olan 8 duyumuz vardır. Bunlar Tat, Dokunma (Taktil), İşitme, Koku, Görme, Vestibüler, Propriosepsiyon ve İnterosepsiyon olarak ayrılmıştır. Duyu bütünleme terapisi 1960’lı yıllarda Amerikalı Ergoterapist Jean Ayres tarafından, University of Southern California 'da yapılan araştırma ve çalışmaların ardından uygulamaya konulmuş, devam eden süreçte tün dünyada, çocuklar için birçok problemin çözümünde oldukça önemli bir terapi yöntemi olarak uygulanmaya başlanmıştır. Duyu bütünleme terapisinde, çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu sayede terapinin etkisi, çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansır. Terapide kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duysal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk dış dünyadan gelen duyusal bilgilere adapte olur.

Kurumumuzda Uygulanan Ergoterapi Değerlendirme Test ve Ölçekleri:

 • Sensory İntegration and Praxis (SİPT)
 • Peabody Gelişimsel Motor Değerlendirmesi
 • Sensory Profile
 • Sensory Processing Measures (SPM)
 • Bebek Semptom Kontrol Ölçeği
 • Aile Stres İndeksi
 • İnteroception Değerlendirme Testi
 • Arousal Değerlendirme Testi
 • Minör Nörolojik Değerlendirmeler
 • Algılanan Stres Ölçeği
 • SCOPE
 • PEDİ