Theraplay

Theraplay

Theraplay ebeveyn-çocuk arasındaki bağlanma ilişkisi üzerine geliştirilmiş kısa süreli bir oyun terapisi çeşididir. Bağlanma teorisi temel olarak alınmakta ve güvenli bağlanma ilişkisi üzerine yoğunlaşılmaktadır. Uzun yıllar boyunca evlat edinmiş ve koruyucu aileler ile uygulanıp, oldukça başarılı olduğu görülmüştür.

Theraplay en çok 18 ay- 12 yaş arasındaki çocuklar ile uygulanmaktadır. Özellikle bağlanma sorunlarında kullanılmakla birlikte;

  • İçe kapanıklık, depresyon, korku dolu olma veya utangaçlık gibi içselleştirme davranışlarında,
  • Dışavurumsal, öfke, karşı gelme gibi dışsallaştırma davranışlarında,
  • Kendini düzenleme zorluğu durumlarında,
  • Otizm Spektrum Bozukluklarında, Gelişimsel gecikmelerde,
  • Fiziksel zorluklarda etkili olduğu görülmüştür.
Theraplay uygulaması 4 ana boyutta incelenmektedir:

  1. Yapı: Bu boyut ebeveynin çocuğu için ortamı ve koşulları düzenlemesini içermektedir. Bağlanma teorisine göre, bebekler dünyaya korunmaya muhtaç bir şekilde gelirler ve etraflarında kendilerini güvende hissettirecek birilerine ihtiyaç duyarlar. Ebeveynin görevi de, çocuklarını güvende hissettirmek ve böylelikle çocuklarının fiziksel ve duygusal gelişimlerinin önünü açmaktır.
  2. Bağlılık: Bağlanma teorisine göre, çocukların olumlu bir benlik algısı oluşturması için, etrafındaki kişiler tarafından “görüldüğünü”, “değer verildiğini” hissetmesi gerekmektedir. Oldukça küçüklükten itibaren, bebeklerin ebeveynlerine bakmaları, gülmeleri sosyal bir iletişim isteği olarak tanımlanmaktadır.
  3. Besleme: Çocukların özsaygılarını geliştirmek için, ebeveynlerin güvenli üs olmalarını, çocuklara karşı sevecen ve ılımlı yaklaşımları içermektedir.
  4. Mücadele: Çocukları sevecen bir şekilde desteklerken, etraflarını keşfetmelerini, riskleri düşünüp, değerlendirmelerini ve yaşlarına uygun bir çaba içerisine girmelerini içermektedir.