Psikoeğitimsel Profil (PEP-R)

Psikoeğitimsel Profil (PEP-R)

Psiko-eğitimsel Profil Ölçeği (PEP-R) otizm spektrum bozukluğu tanısı almış 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanlarda değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. PEP-R 131 gelişimsel ve 43 davranışsal maddeden oluşmaktadır. Gelişimsel alt alanlar; taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel performans ve sözel performans; davranışsal alt alanlar ise çocukların ilişki ve duygulanımları, oyun ve materyallere ilgi, duyusal tepkiler ve dil kullanım özellikleridir. Değerlendirmelerin ışığında, çocuklar için bireysel eğitim programları hazırlanabilmektedir.

Yapılandırılmış oyun ortamı içerisinde çocuğa çeşitli aktiviteler sunulmakta ve çocuğun performansları, tanıtları, tepkileri kayıt edilmektedir. PEP-R bir hız testi değildir, testin süresi çocuğun performansına, iş birliğine ve test sırasındaki davranışlarına bağlıdır.