Otizm Özel Eğitimi

Otizm Özel Eğitimi

Otizm Özel Eğitim

Özel eğitim programları, özel çocuklarımıza ihtiyaç duydukları eğitimi, tamamen bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Çocuklarımızın özel olmaları, çeşitli gelişim alanlarında (zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal, konuşma & dil, ince & kaba motor becerilerde vb.), bireysel özellikleri dikkate alınarak desteklenmeye ihtiyaç duymalarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple özel gereksinimli çocuklar, geleneksel okul ortamından başlangıçta istenildiği gibi faydalanamayabilirler.

Psikoeğitimsel Profil (PEP-R)

Psiko-eğitimsel Profil Ölçeği (Pep-r) otizm spektrum bozukluğu tanısı almış 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanlarda değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Pep-r 131 gelişimsel ve 43 davranışsal maddeden oluşmaktadır. Gelişimsel alt alanlar; taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel performans ve sözel performans; davranışsal alt alanlar ise çocukların ilişki ve duygulanımları, oyun ve materyallere ilgi, duyusal tepkiler ve dil kullanım özellikleridir. Değerlendirmelerin ışığında, çocuklar için bireysel eğitim programları hazırlanabilmektedir.

Portage Gelişim Ölçeği

Portage Erken Gelişim Envanteri, çocukların doğumdan ilkokula başladığı güne kadar gelişimlerini takip edebilmek ve desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. 0-6 yaş arasındaki bebeklerin ve çocukların sosyal, dil, özbakım, bilişsel ve fiziksel becerilerinin mevcut düzeylerini belirleme, geleceğe yönelik hedefler koyma ve çocuğun gelişimini ilerletmeye yönelik etkinlik seçme hedefiyle uygulanmaktadır.

Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte), gelişimsel açıdan bir gecikme olduğu düşünülen risk altındaki bebek ve çocuklar için düzenlenmiş bir envanterdir. 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel değerlendirmesi için kullanılmaktadır. Dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri hakkında çocukların yaş düzeyine göre bilgi vermektedir.

Peabody Resim Kelime Testi

Bu test çocukların alıcı dil becerilerini ölçmek için uygulanmaktadır. Çocukların dört resim arasından ismi belirtilen resmi seçmeleri istenilmektedir. Zaman sınırlaması olmamakla birlikte, testin uygulaması çocukların iş birliğine de bağlı olarak 30 dakikayı geçmemektedir. Bireysel olarak 2 yaşından büyük çocuklara uygulanmaktadır.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon ve küçük kas becerileri gelişimi hakkında bilgi veren bir performans testidir. 5-11 yaş arası çocuklar ile bireysel olarak uygulanmaktadır. Zaman sınırlaması yoktur. Üzerinde birbirinden farklı 9 şeklin olduğu kartlar çocuğa sırayla gösterilerek, çocuktan bu şekilleri kopyalaması istenir.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Yarı-projektif olan Beier Cümle Tamamlama Testi kişinin algısını, hayata bakış açısını ortaya koymak için uygulanmaktadır. İki adet formadan oluşan testin, birinci formu 8 yaşından itibaren; ikinci formu ise 13 yaşından itibaren kullanılabilmektedir.

Resim Çizme Testleri

Resim çizme testleri başlangıçta çocukların zihinsel yetilerini anlamak için geliştirilmekle beraber, zaman içerisinde daha projektif amaçlar için kullanılır olmuşlardır. Psikometrik bir ölçüm yapmak yerine, çocukların duygusal dünyalarını anlamak ve klinik görüşmelere katkı sağlama hedeflenmektedir.

Metropolitan Olgunluk Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula başlayacak çocukların okul olgunluğuna erişip erişemediklerini saptamak amacıyla uygulanmaktadır. Okul olgunluğu kavramı çocukların öğrenmeye, okula ve okulun gerektirdiği kurallara uymalarını kapsamaktadır. Test toplamda 100 madde ve 6 alt alandan (Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme) oluşmaktadır.

WISC-4 Zeka Testi

WISC-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği–IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve ergenlerin bilişsel işlevlerini değerlendiren kapsamlı bir şekilde değerlendiren bir zeka testidir. Bireyin zihinsel becerileri arasında zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek doğru eğitim veya tedavi programını planlamada son derece faydalı olmaktadır. Ayrıca sonuçları klinik bulgularla bir arada değerlendirilerek özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zihinsel yetersizlik veya üstün yeteneklilik gibi alanlarda tanı konmasına destek olmaktadır.

TheraPlay

Theraplay ebeveyn-çocuk arasındaki bağlanma ilişkisi üzerine geliştirilmiş kısa süreli bir oyun terapisi çeşididir. Bağlanma teorisi temel olarak alınmakta ve güvenli bağlanma ilişkisi üzerine yoğunlaşılmaktadır. Uzun yıllar boyunca evlat edinmiş ve koruyucu aileler ile uygulanıp, oldukça başarılı olduğu görülmüştür. Theraplay en çok 18 ay- 12 yaş arasındaki çocuklar ile uygulanmaktadır.

FloorTime

“Floortime (Yerde etkileşim) , herhangi bir etkileşim ve oyundan farksız, kendiliğinden gelişen eğlenceli bir uygulamadır. Sıradan bir oyundan farkı, bunda sizin gelişimsel bir rol oynamanızdır. Bu rolde, çocuğunuzun çok aktif bir partneri oluyorsunuz. İşiniz, çocuğunuzun öncülüğünü izlemek ve onun ilgisini her ne çekerse onu oynamaktır. Ama işin sırrı, oyunu, çocuğunuzu sizinle etkileşime girecek şekilde oynamaktır.”

Gelişimsel Değerlendirme ve Danışmanlık

Çocuklarımızın gelişimsel basamaklara belirli zaman aralıklarında ulaşması oldukça önemlidir. Gelişimsel becerilerden bazılarının gecikmesi ya da daha erken kazanılmasının bir uzman tarafından değerlendirilmesi, çocuklarımızı daha iyi desteklememiz için gereklidir.

Anne-Baba Danışmanlığı

Her ailenin kendi içinde bir dinamiği vardır ve her aile bu dinamik içerisinde koşulları el verdiğince çocukları için en iyisini yapmak isterler. Ancak bazen minik destekler almak herkes için daha kolaylaştırıcı olmaktır.

Grup Terapisi

Bir psikoterapistin önderliğinde bir araya gelen danışanların ortak bir tema üzerinde çalıştığı terapi yöntemidir. Çocuk ve gençlerde genellikle sosyal fobi, kaygı, korku, depresyon gibi konular çalışılmaktadır. Grup terapisinde kendileriyle benzer sorunları yaşayan akranlarıyla bu süreci paylaşmak onlara hem yalnız olmadıklarını hissettirmekte hem de sorunlarının çözümleneceğine dair umut aşılamaktadır.

Oyun Terapisi

Çocuklar yaşadıkları sorunları ifade etmede veya anlamlandırmada güçlük çekebilirler. Bu nedenle karşılıklı konuşmaya dayalı terapi yöntemleri yerine oyun terapisinin kullanımı çocuklar ile çalışan uzmanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Nitekim oyun çocuğun yaşadıklarını ve çevresini nasıl algıladığını gösteren iletişim aracıdır. Oyun terapisi 3 ile 12 yaş arası çocuklara uygulanmakta ve ortalama 12-20 seans içinde sonuçlanmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Ruhsal rahatsızlıkların ve psikolojik sorunların insanların yaşadıkları olaylardan değil o olayları algılama biçimlerinden kaynaklandığını savunan bilişsel-davranışçı kuram üzerinde şekillenmiş olan bir terapi modelidir. Dünya çapında çocuk, ergen ve yetişkinler ile çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu modele göre; yaşanan olaylar, düşünceler, duygular, fiziksel semptomlar ve davranışlar sürekli birbirleriyle etkileşim halinde oldukları bir döngüyü oluşturmaktadır.