CAS Zeka ve Yetenek Testi

CAS Zeka ve Yetenek Testi

CAS (Cognitive Assesment System) Bilişsel Değerlendirme Testi, Pass Teorisi’ni konu alan 5-17 yaşları arasındaki bireylerin planlama, dikkat, eş zamanlı ve ardıl bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir.

Test 4 ana ölçek ve 12 alt bölümden oluşur.

Uygulaması yaklaşık bir ile iki saat arasında sürmektedir.

Uygulama Alanları:

  • Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi
  • Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi
  • vDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Değerlendirilmesi
  • Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi
  • Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi
  • Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi
  • Planlama Problemleri Olanların Belirlenmesi
  • Başarının Önceden Kestirilmesi
CAS testi hem klinik hem de nörolojik olarak oldukça geniş bir alanda değerlendirme yapan güncel bir ölçüm tekniğidir.