Beier Cümle Tamamlama Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

Yarı-projektif olan Beier Cümle Tamamlama Testi kişinin algısını, hayata bakış açısını ortaya koymak için uygulanmaktadır. İki adet formadan oluşan testin, birinci formu 8 yaşından itibaren; ikinci formu ise 13 yaşından itibaren kullanılabilmektedir. Eksik cümleleri tamamlama üzerine olduğu için, kişinin ilk aklına gelenleri not almak ve cümlelere karşı kişilerin sözsüz mesajlarını gözlemlemek için uzman ile karşılıklı olarak doldurulması daha verimli olmaktadır. Zaman sınırlaması yoktur.