Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte), gelişimsel açıdan bir gecikme olduğu düşünülen risk altındaki bebek ve çocuklar için düzenlenmiş bir envanterdir. 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel değerlendirmesi için kullanılmaktadır.

Dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri hakkında çocukların yaş düzeyine göre bilgi vermektedir. Değerlendirme mümkün olduğunca anne-baba ve çocuk da gözlenerek yapılmaktadır. “Evet, Hayır, Bilmiyorum” şeklinde yanıtlanan 154 maddeden oluşmaktadır.