Uzm. Kli. Psk.Ezgi Bozkurt Flatman
Akademik GeçmişAkademik Geçmiş
University of Sussex, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans – İngiltere
2013-2014
Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Lisans
2008-2013
University of Kent, Psikoloji Bölümü – İngiltere
2012-2012
University of Sussex, Psikoloji Bölümü – İngiltere
2011-2011
Kabataş Erkek Lisesi
2004-2008
Ezgi Bozkurt Flatman
İlgi Alanlarıİlgi Alanları
 • Depresyon
 • Kaygı
 • Stres
 • İlişki problemleri
 • Sosyal anksiyete
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Yeme bozuklukları
 • Fobiler
 • Panik atak
 • Travma
 • Değersizlik ve yetersizlik hisleri
 • Öz güven eksikliği
 • Zorlayıcı yaşam değişiklikleri
 • Göç ve adaptasyon problemleri
Kullanılan Yöntemler Kullanılan Yöntemler
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Psikodinamik Terapi
 • Oyun Terapisi
Profesyonel Geçmiş Profesyonel Geçmiş

2008 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden ve 2013 yılında yüksek onur derecesiyle Boğaziçi üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. İngiltere’de Erasmus programıyla University of Kent’te ve Uluslararası Yaz Okulu programıyla University of Sussex’te eğitim almıştır. 2014 yılında yine İngiltere’deki University of Sussex Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünü yüksek başarı derecesiyle tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Uzmanlık tez çalışmasını Mindfulness temelli terapilerin farklı ruh hallerine etkileri üzerine yapmıştır.Eğitimleri British Psychological Society tarafından akredite edilerek Graduate Basis for Chartered Membership (MBPsS) olarak tanınmıştır.

Yüksek Lisans süresince yetişkinlere yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi ve Mindfulness yaklaşımlarına odaklanan kapsamlı bir eğitim ve süpervizyon almıştır. Düzenli süpervizyon eşliğinde Sussex Partnership NHS Foundation Trust, Mill View Hospital ve Brighton & Hove Impetus’ta tüm yaş gruplarıyla bireysel seanslar yürütmüştür. Lisans eğitimi esnasında ise Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, VKV Amerikan Hastanesi ve NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde stajlarını tamamlamıştır. Mezun olduğu tarihten beri aktif olarak psikolojik danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Uzman Klinik Psikolog Hakan Kızıltan tarafından düzenlenen “İleri Düzey Psikodinamik Terapi” eğitimini ve CBT İstanbul bünyesinde Dr. Emel Stroup tarafından düzenlenen ACT (Academy of Cognitive & Behavioral Therapies) onaylı “Beck Yönelimli Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programı”nı tamamlamıştır. Mindfulness Institute bünyesinde Prof. Dr. Zümra Atalay tarafından gerçekleştirilen “Bireysel Terapide Mindfulness” eğitimine katılmıştır. Bunların yanı sıra, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği bünyesinde Prof. Dr. Paul Stallard, Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve Doç. Dr. Vahdet Görmez tarafından gerçekleştirilen ACT (Academy of Cognitive & Behavioral Therapies) onaylı “çocuk ve Gençlerde Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca Nisan Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Family Enhancement & Play Therapy Center ortaklığıyla gerçekleştirilen APT (Association for Play Therapy) onaylı “Oyun Terapisi” eğitimini almıştır.

Türk Psikologlar Derneği onaylı “WISC-4 Testi” ve Moxo Türkiye Derneği onaylı “Moxo Dikkat Performans Testi” uygulayıcı sertifikalarına sahiptir. Bunların yanı sıra “CAT çocuklar için Algı Testi”, “Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi”, “Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi”, “Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi”, “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi”, “Gesell Gelişim Figürleri Testi”, “Benton Görsel Bellek Testi”, “Beier Cümle Tamamlama Testi”, “Okula Hazırlık Değerlendirme Testi” ve “Ankara Gelişim Tarama Envanteri” gibi psikolojik değerlendirme test ve envanterlerinin sertifikalı uygulayıcısıdır.

Yetişkinlere, ergenlere ve çocuklara yönelik bireysel terapi uygulamaktadır. Ana dil düzeyinde İngilizce konuşmaktadır, yüz yüze ve online olarak Türkçe ve İngilizce terapi hizmeti sunmaktadır. Türk Psikologlar Derneği ve British Psychological Society üyesidir. Çalışma alanları; depresyon, kaygı, stres, ilişki problemleri, sosyal anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, fobiler, panik atak, travma, değersizlik ve yetersizlik hisleri, öz güven eksikliği, zorlayıcı yaşam değişiklikleri, göç ve adaptasyon problemleridir.

İş Deneyimi İş Deneyimi
Çocuk Özel Gelişim – Uzman Klinik Psikolog
2018-…
Therapia Garden Psikoloji – Uzman Klinik Psikolog
2017-2018
İstek Okulları – Uzman Klinik Psikolog
2015-2017
Sussex Partnership NHS Foundation Trust – İngiltere – Uzman Klinik Psikolog
2014-2014
Mill View Hospital – İngiltere – Uzman Klinik Psikolog
2014-2014
Brighton & Hove Impetus – İngiltere – Psikolog
2013-2014
NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi – Stajyer Psikolog
2011-2012
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Stajyer Psikolog
2011-2011
Amerikan Hastanesi – Stajyer Psikolog
2011-2011
SertifikalarSertifikalar
 • Obsesif Kompulsif Bozuklukta ERP’nin (Maruz Bırakarak Tepki Önleme) Uygulanması (ACT onaylı) – CBT İstanbul, 2021
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapinin Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Uygulanması (ACT onaylı) – CBT İstanbul, 2021
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (ACT onaylı) – CBT İstanbul, 2021
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi İlkeleri & Depresyon Tedavisinde Uygulanması (ACT onaylı) – CBT İstanbul, 2020
 • İleri Düzey Psikodinamik Terapi – Uzman Klinik Psikolog Hakan Kızıltan, 2020-2021
 • Bireysel Terapide Mindfulness – Mindfulness Institute, 2020
 • Moxo Dikkat Performans Testi – Moxo Türkiye, 2018
 • Çocuk ve Gençlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (ACT onaylı) – Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 2017-2018
 • WISC-4 Testi – Türk Psikologlar Derneği, 2017
 • Oyun Terapisi (APT onaylı) – Family Enhancement and Play Therapy Center & Nisan Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2016-2017
 • Objektif ve Projektif Psikolojik Testler – PADEM Psikoloji, 2015
 • Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi – Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, 2014
Sunduğumuz Hizmetler
Ebeveyn Danışmanlığı
Ebeveyn Danışmanlığı

Her ailenin kendi içinde bir dinamiği vardır ve her aile bu dinamik içerisinde koşulları el verdiğince çocukları için en iyisini yapmak isterler.

Devamı
Grup Terapisi
Grup Terapisi

Bir psikoterapistin önderliğinde bir araya gelen danışanların ortak bir tema üzerinde çalıştığı terapi yöntemidir.

Devamı
Duygusal-Davranışsal Değerlendirme ve Danışmanlık
Duygusal-Davranışsal Değerlendirme ve Danışmanlık

Çocuklarımız temel duygularını daha kolay ve herkes tarafından anlaşılabilecek bir şekilde ifade edebilirken, özellikle kendileri için beklenmedik olaylarda duygularını anlamlandırmakta ve bu duyguların etkileri ile baş etmekte zorlanabilirler.

Devamı
WISC-4 Zeka Testi
WISC-4 Zeka Testi

WISC-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği–IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve ergenlerin bilişsel işlevlerini değerlendiren kapsamlı bir şekilde değerlendiren bir zeka testidir.

Devamı
Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi

Ruhsal rahatsızlıkların ve psikolojik sorunların insanların yaşadıkları olaylardan değil o olayları algılama biçimlerinden kaynaklandığını savunan bilişsel-davranışçı kuram üzerinde şekillenmiş olan bir terapi modelidir.

Devamı
Genç Danışmanlığı
Genç Danışmanlığı

Çocukluktan ergenliğe geçiş aşaması kimi zaman hem aileler hem de ergenler için zorlayıcı olabilir.

Devamı
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuklar yaşadıkları sorunları ifade etmede veya anlamlandırmada güçlük çekebilirler.

Devamı
Moxo Dikkat Testi
Moxo Dikkat Testi

Moxo Testi 6-65 yaş aralığındaki bireyler için geliştirilmiş, DEHB tanısının konmasına yardımcı olmak üzere en yaygın kullanılan testtir.

Devamı
Çocuk Danışmanlığı
Çocuk Danışmanlığı

Beier Cümle Tamamlama Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi

Yarı-projektif olan Beier Cümle Tamamlama Testi kişinin algısını, hayata bakış açısını ortaya koymak için uygulanmaktadır.

Devamı
Goodenough-Harris Adam Çizme Testi
Goodenough-Harris Adam Çizme Testi

Resim çizme testleri başlangıçta çocukların zihinsel yetilerini anlamak için geliştirilmekle beraber, zaman içerisinde daha projektif amaçlar için kullanılır olmuşlardır.

Devamı
Duygu Durum Ölçekleri
Duygu Durum Ölçekleri

Çocuklar için Depresyon Ölçeği: Çocuklarda depresyon belirtilerinin düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Devamı

Süreç Nasıl İlerliyor?

Telefon Görüşmesi
1.Aşama: Telefon Görüşmesi

Sizinle yaptığımız telefon görüşmesinde ortak bir zaman ayarlayıp, sizi ofisimize davet ediyoruz.

Aile Görüşmesi
2.Aşama: Aile Görüşmesi

Aile görüşmemizde sizden detaylı bir şekilde öykünüzü dinliyoruz, çocuğunuzu sizin gözünüzden tanımaya çalışıyoruz. Çocuğunuzun güçlü yanları ve desteklenmesi gereken yanlarını, günlük yaşam örnekleri ile sohbetimizin konusu yapıyoruz.

Değerlendirme Seansları
3.Aşama: Değerlendirme Seansları

Devamında, çocuğunuzu 2-3 seans sürecek şekilde ihtiyacına uygun değerlendirme yöntemleri ile değerlendiriyoruz. Gerekli gelişim testlerini uyguluyoruz.

Değerlendirme Sonuçlarının Aile ile Paylaşılması
4.Aşama: Değerlendirme Sonuçlarının Aile ile Paylaşılması

Değerlendirme seanslarının ardından, yine bir aile görüşmesi ile sizinle yaptığımız değerlendirmenin sonuçlarını paylaşıyoruz. Çocuğunuzun destek almaya ihtiyacı olup olmadığına dair gözlemlerimizi aktarıyoruz. Eğer çocuğunuzun desteklenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsak, hedeflerimizi sizinle paylaşıp; haftalık seanslar ile çalışmalarımızı yürütmeye başlıyoruz.

İhtiyaca Göre Eğitime Başlanması
5.Aşama: İhtiyaca Göre Eğitime Başlanması

Desteğe ihtiyacınız olan her anda ve çocuğunuzdaki gelişmeleri paylaşmak adına dönemsel toplantılar düzenliyoruz.

Ailelerimizden...
star star star star star
Deniz'in Ailesi - Aralık 2018 Oğlum Ağustos 2015 doğumlu. 18 aylıkken konuşmaya başladı ve konuşma süreci inanılmaz hızlı gelişti. Yaşıtlarından çok ilerde cümleler kurabiliyordu ta ki 2018 Temmuz ayına kadar. Bu dönem itibariyle konuşmaları aksamaya ve kekelemeye ve sonraki süreçte de kelime tekrarlarına başladı. Yoğun ve yorucu bir süreç başlamış görünüyordu bizim için. Çünkü bu durum oğlumu daha fazla yoruyor ve bu durumun farkında olma hali onu ekstra zorluyordu. Ezgi Hanım’la tanışmamız, oğluma yaklaşımı ve sonrası bize yaptığı geri bildirimleri ile bizim için kısa denilecek bir süreçte düzelme yaşadık. Konuşmalarında düzelme, duygularını ifadede inanılmaz ölçüde gelişme ve duygusal olarak korkularıyla başa çıkabilme yetisi Ezgi hanım ve eminim mesleğine olan aşkı ve özverili çalışmaları sayesinde mümkün oldu.
Oyun terapilerine devam ediyoruz ve faydalarını farkettikçe de bitmesin biz hep gelelim diyoruz. Sonsuz teşekkürler.

star star star star star
Başar'ın Ailesi - Haziran 2018 Başar, Ezgi Hanım’dan sonra çok olumlu gelişmeler kaydetti. Adeta büyüdü, kendine güveni arttı. Arkadaşlarının evine artık tek başına gidiyor, okuldan kendisi eve geliyor. Bunlar onun için hep ilk. Oyun terapisinin böyle olumlu sonuçlar vereceğine inanmıyordum ama şimdi Ezgi Hanım’a kucak dolusu teşekkürlerimizi yolluyoruz.
star star star star star
Efe'nin Ailesi - Mart 2018 Efe’yi daha iyi tanımamıza ve anlamamıza çok yardımcı oldu bu terapi süreci. İhtiyaçlarını ve davranışlarının altında yatan nedenleri analiz etmemize katkı sağladı. Ayrıca Ezgi Hanım Efe’yle arkadaş gibi olduğu için Efe onu görmek için hep can attı. Ve gerçekten Ezgi Hanım’ı çok seviyoruz, iyi ki karşımıza çıktı.